Prints

Det vilar något självklart och vackert över repetition. Om något sägs eller görs tillräckligt många gånger övergår det i sanning.