Bobo

Cut the Ties

Det sociala livet är komplext

Schimpanser kommunicerar på ett sätt som liknar mänskliga icke verbala uttryck, med ljud, handgester och ansiktsuttryck. Förutom ord och ljud använder vi oss av ett sedan länge utvecklat system med kläder och accessoarer för att snabbt kommunicera vår sociala tillhörighet och status. Det här är ingen kritik av vårt sätt, istället har det varit en chans att se oss ur schimpansernas ögon.