Bobo

The pattern of life

“Det vilar något självklart och vackert över repetition. Om något sägs eller görs tillräckligt många gånger övergår det i sanning. Det som alltid har varit sant, behöver inte alltid vara rätt. Men det är en del av arvet vi lever med idag. Vi tar vårt arv med oss, vi anpassar det och vi gör det till vår sanning. För att sedan lämna det vidare till nästa generation. Jag är fascinerad av det beständiga och tidlösa. Det som bryggar över generationer, mer eller mindre oförändrat. Det som inte bara tillhör idag. Genetiskt sett har vi mer gemensamt med schimpanser än några andra människoapor. Skillnaden är så pass liten att det är fullt möjligt med blodtransfusioner mellan oss och våra artfränder. Våra gener är nittionio procent samma. Människans basala drivkrafter är vårt arv från aporna. Men medan de lever i symbios med naturen lever vi av den. Det här är min hyllning till vad aporna gett oss. Min hyllning till vårt arv.” – BOBO WALLMANSSON